Inloggen

Actueel

Bidden zonder liegen: het Onze Vader

Zeg niet Onze

als je leeft in de cocon van je eigen egoïsme.

Zeg niet Vader
als jij je niet steeds als de Zoon gedraagt.

Zeg niet Die in de hemelen zijt
als je alleen maar aan aardse dingen denkt.

Zeg niet Uw naam worde geheiligd
als je niet iedere man en iedere vrouw in ere houdt

Zeg niet Uw koninkrijk kome
als je het verwart met je eigen ambities

Zeg niet Uw wil geschiede
als je het niet accepteert wanneer die je niet bevalt.

Zeg niet Op aarde zoals in de hemel
als je naar de hemel kijkt zonder de mensen naast je te zien

Zeg niet Geef ons 
als je op jouw beurt niet deelt van wat je hebt

Zeg niet Heden
als je niets anders doet dan het verleden betreuren of je hoop op de toekomst stellen

Zeg niet Ons dagelijks brood
als je je niet bekommert om wie honger lijdt.

Zeg niet Vergeef ons onze schulden
als je je eigen fouten jegens anderen niet erkent

Zeg niet Zoals wij onze schuldenaars vergeven
als je talmt met vergeven wie jou iets heeft aangedaan

Zeg niet Leid ons niet in verzoeking
als jij jezelf er moedwillig aan blootstelt.

Zeg niet Verlos ons van de boze
als jij je niet inzet tegen het kwade

Zeg niet Amen
als je de woorden van het Onze Vader niet serieus neemt.

Bron: Notre Père sans mentir
Vertaling uit het Frans door Kees van Veen 
aangevuld door Kaj van der Plas

- auteur onbekend - 

Laatst aangepast opdinsdag, 28 mei 2019 11:53

Inloggen or Aanmelden