Inloggen

Zondagsbrief

Voor elke kerkdienst wordt een zgn. "Zondagsbrief" opgesteld en voor aanvang van de dienst aan de kerkgangers uitgereikt. Voor de luisteraars/kijkers thuis wordt de Orde van Dienst bij de Zondagsbrief gevoegd. In de zondagsbrief worden de bijzonderheden over de dienst vermeld zoals het thema van de dienst, de schriftlezingen, de naam van de predikant, de organist, de lector en de dienstdoende ouderling en diaken. De namen van de ontvangers van de bloemengroet worden ook opgenomen. 

Daarnaast worden in de zondagsbrief mededelingen van kerkenraad, ambts- en werkgroepen opgenomen. Ambts- en werkgroepen dienen zelf de mededelingen per mail te verzenden naar: redactie zondagsbrief. De mededelingen moeten voor donderdagavond 20.00 uur binnen zijn

De laatste zondagsbrief met orde van dienst kunt u downloaden door op de onderstaande link te klikken   

Zondagsbrief/Orde van Dienst voor 13 oktober

Eerder verschenen Zondagsbrieven/Orden van Dienst zijn voor kerkleden met gebruikersnaam en wachtwoord toegankelijk via het 'LEDENMENU'

Inloggen voor leden »»

Nog geen gebruikersnaam en wachtwoord? Vraag het aan bij de Webmaster


 

Inloggen or Aanmelden