Hulp nodig? Helpen?

-te melden als u of iemand in uw omgeving vanwege de Corona-maatregelen in het nauw komt.
-ons te laten weten of u hulp kunt bieden aan deze mensen.

Voedselbank

De voedselbank verkeert door het Corona-virus in zwaar weer. De aanvoer van producten stagneert en de regelgeving van het RIVM maakt dat vrijwilligers boven 70 jaar voorlopig niet meer actief mogen zijn voor de voedselbank. Echter, het merendeel van de vrijwilligers valt in deze groep en daardoor is er nu te weinig menskracht. De voedselbank zoekt dan ook tijdelijke vrijwilligers, ouder dan 18 jaar tot circa 55 jaar. Aanmelden via mail bij de coördinator van de voedselbank Zuidlaren Frits Haan : Mail Fred Haan Ook de meeste vrijwilligers van de Dorpskerk die pakketten brengen die mensen niet zelf kunnen halen vallen in deze groep. Daarom ook voor onze groep: Help ons en de mensen die door de omstandigheden te kort dreigen te komen. Wie heeft tijd om op dinsdagmiddag tussen 16.00 en 17.30 te rijden voor de voedselbank? : Mail naar Tineke Stoffers of bel 3094338. Samen gaan we het redden