Kerk in Actie: Diaconie vouwt folders

Leden van het college van diakenen van de Dorpskerk hebben afgelopen week de folders(op veilige corona-afstand) gevouwen in 't Loughoes. 
En daarna op pad om ze te bezorgen bij de gemeenteleden. Een hele klus!
Inmiddels zijn er al folders bezorgd of gaat dat de komende week gebeuren.
Jullie bijdrage -bestemd voor het project om kwetsbare kinderen in Colombia kans te geven op een betere toekomst- wordt erg op prijs gesteld.
Van harte aanbevolen dus.
Zie de folder voor meer informatie.

De Diaconie

Een paar foto's geven een indruk van het karwei.

 003

 003