Coronatoegangsbewijs toelichting

Op basis van de versoepelingen ten aanzien van het coronabeleid heeft de kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Eelde-Paterswolde besloten om de kerk volledig open te stellen voor bezoekers, op vertoon van een coronatoegangsbewijs. Daarmee neemt de kerkenraad de ruimte in acht die in het advies van de landelijke Protestantse Kerk wordt gegeven aan eigen besluitvorming in plaatselijke gemeentes.

Overwegingen van de Kerkenraad
Om zoveel mogelijk mensen de ruimte te geven de kerk te bezoeken, hanteren wij een coronatoegangsbewijs voor onze kerkdiensten. Dat kan een recente negatieve test zijn, dan wel een vaccinatiebewijs.

Daarbij hebben wij het volgende overwogen:
- Een aanzienlijk deel van onze vast kerkgangers heeft een kwetsbare gezondheid
- Wij willen dat mensen zo veilig mogelijk de kerk kunnen bezoeken
- Wij willen zoveel mogelijk mensen de gelegenheid geven de kerk te bezoeken

Andere overwegingen die een rol spelen:
- De vaccinatiegraad in onze omgeving is hoog, en ook onder onze kerkgangers
- Wij willen geen ongelijke behandeling claimen op grond van de scheiding tussen kerk en staat
- Kerkdiensten zijn een geplaceerd evenement.

Besluit van de Kerkenraad
Gelet op het advies van de landelijke Protestantse Kerk en de eigen plaatselijke overwegingen heeft de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Eelde-Paterswolde besloten om ruimte te geven aan al haar leden om de kerkdiensten weer bij te kunnen wonen door een coronatoegangsbewijs te hanteren. 
Het laatste geldt ook voor andere door de kerkelijke gemeente te organiseren evenementen zowel in de Dorpskerk als het activiteitengebouw ’t Loughoes.


Korte reactie op het advies van de Protestantse Kerk in Nederland
In het advies ‘Geef elkaar de ruimte’ dat de Protestantse Kerk in Nederland uitbracht op 20 september, benadrukt ds. de Reuver (scriba) dat ‘gepast afstand houden’ zeer belangrijk blijft. Bovendien zegt hij:
‘Ik hoop dat gemeenten de versoepelingen zo invoeren dat het past bij de situatie in hun gemeente.’
Een aanbeveling die hierbij genoemd wordt, is: ‘Houd bovendien rekening met mensen met een kwetsbare gezondheid of mensen die zich niet veilig voelen bij de versoepelingen.’
De kerkenraad van de Dorpskerk meent met bovenstaand besluit het beste aan deze aspecten van het advies tegemoet te komen.

Hielle Tillema
Voorzitter