Corona-update Dorpskerk

 

Afgelopen vrijdag was er weer een corona-persconferentie. De kerkenraad heeft gekeken en overleg gehad: wat heeft dit voor consequenties voor ons beleid? We gaan hieronder in op de kerkdiensten en het koffiedrinken na de dienst met ingang van zondag 14 november.

Kerkdiensten

Naar aanleiding van de coronapersconferentie dd. 12-11-2021 hebben we als kerkenraad het coronabeleid van onze gemeente opnieuw doorgenomen. We hebben besloten door te gaan op dezelfde voet.

We gaan er daarbij van uit dat het coronatoegangsbewijs voldoende basisbescherming biedt om ons niet aan de 1,5m-richtlijn te hoeven houden, en samen te blijven zingen.

De capaciteit van ons kerkgebouw blijft gehandhaafd op 75%,dat is ongeveer 185 personen.

Koffiedrinken

De manier waarop we na afloop van de dienst koffiedrinken wijzigt: dat gaan we geplaceerd doen. Dat betekent dat de kerkgangers zitten, en de kosters langskomen met koffie.

Blijf thuis bij klachten

En last but not least: de basisregels zijn van kracht. Eén ervan is: blijf thuis bij klachten

*dit geldt voor zondagsmorgendiensten, vespers, huwelijksdiensten en uitvaartdiensten