Gemeenteberaad

We begonnen rond 11.00 uur na de dienst en eindigden met een kopje soep van Marjan. 
Een volle zaal en dat was al weer een hele tijd geleden.  Fijn om zovelen weer te ontmoeten.
We hebben allerlei zaken met elkaar kunnen delen zoals de jaarrekeningen 2021 van de colleges van kerkrentmeesters en diaconie.
Verder werden jullie bijgepraat over de stand van zaken rondom de vespers, de kliederkerk, de GivT-app en over de laatste stand van zaken rondom de (eventuele) opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.
Dat alles onder het genot van koffie en we sloten gezamenlijk af met een kop heerlijk soep van Marjan.