Resultaten enquête Nieuw Kerkelijk Peil

In het Gemeenteberaad van 22 aprl 2023 is een samenvatting gepresenteerd van de resultaten van de enquête Nieuw Kerkelijk Peil (NKP).
Voor een goede interpretatie van de cijfers krijgen we nog ondersteuning van de PThU (ProtestantseThelogische Universiteit).
Een werkgroep (bestaande uit kerkenraadsleden en leden van de gemeente) gaat met de resultaten aan de slag en streeft ernaar rond de zomer met 
eerste resultaten te komen, die uiteindelijk moeten leiden tot een nieuw visieplan (beleidsplan) voor de komende jaren en zo mogelijk langere termijn.
Ook de financiële kant zal hierin worden meegenomen.

Zodra er meer bekend is volgt informatie.

- Klik voor de presentatie (samenvatting) die gebruikt is op het gemeenteberaad hier.
-
Klik voor de volledige enquêteresultaten op deze link: 
  NCLS Report - 2021 Netherlands National Church Life Profile

Vragen of onduidelijkheden?  Schiet iemand van de kerkenraad aan.  Graag!!!