Twee ambtsdragers bevestigd.

In de dienst van zondag 14 mei werden Hanneke Wiersema en Gabriëlle Wiegertjes bevestigd in het ambt van ouderling.
Een feestelijke dienst.  Maak hem nog eens mee via het zien van de foto's.