Startzondag voor iedereen...

Het kerkelijk leven heeft door COVID een tijdje stil gestaan, maar is inmiddels weer goed op gang.

Laat je daarom deze Startzondag tijdens de dienst meenemen door alles wat er in onze gemeente speelt.

We beginnen in de kerk en reizen dan langs de activiteiten van werkgroepen, organist en zelfs de beeldregisseur.

Kom, ga mee! Het wordt een mooie zondagmorgen!