Inloggen

Wie zijn we?

Organisatie

De protestantse gemeente Eelde-Paterswolde maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Binnen de PKN kennen we een eenduidige organisatie structuur.

Binnen deze structuur is de kerkenraad het centrale bestuursorgaan op plaatselijk niveau. De kerkenraad is eindverantwoordelijk voor beleid, personeel en financien en bezit rechtspersoonlijkheid.
Voor de uitvoering van haar beleid kan de kerkenraad werkgroepen instellen.

Voor de uitvoering van haar taak is de kerkenraad verplicht een plaatselijke regeling op te stellen. Elke vier jaar wordt door de kerkenraad een beleidsplan/visie vastgesteld. Het huidige beleidsplan loopt van 2016 tot en met 2020. Jaarlijks wordt vanuit het beleidsplan een plan van aanpak voor het komende jaar gemaakt.

Naast de werkgroepen zijn er nog twee bestuurscolleges, het College van Diakenen en het College van Kerkrentmeesters.

Het College van Diakenen bezit vanuit de historie ook rechtspersoonlijkheid en houdt zich bezig met armoedebestrijding, ontwikkelingshulp en zending. Voor de armoedebestrijding richt de diaconie zich vooral op eigen land en daarbij specifiek op de bestrijding van armoede op plaatselijk niveau. Ontwikkelingshulp en zending daarentegen zijn gebieden die wereldwijd aandacht krijgen in samenwerking met internationale hulporganisaties.

Het College van Kerkrentmeesters bezit geen eigen rechtspersoonlijkheid maar is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid van de kerkenraad m.b.t. vermogensrechtelijke aangelegenden zoals: beheer van gebouwen en bezittingen, het personeelsbeleid, begrotingen en jaarrekeningen.

De overige werkgroepen zijn: 

* Werkgroep Eredienst
   - Vieren met elkaar en inspireren van elkaar -

* Werkgroep Pastoraat
   - Aandacht voor elkaar door persoonlijk contact -

* Werkgroep Jeugd
   - Uitvoering jeugdwerk, kinderkerk en jeugdkerk -

Voor meer informatie over en de samenstelling van de verschillende bestuursorganen kunt u in het menu rechts op deze pagina een keuze maken.

Download de 'Plaatselijke regeling 2019' »»

Download het 'Beleidsplan 2016 - 2019' »»

 

Inloggen or Aanmelden