Inloggen

Contact

Met wie wilt u contact opnemen?

* Ik wil contact met de scriba van de Dorpskerk »»

- Voor vragen m.b.t. de kerkdiensten, doop, huwelijk, belijdenis of andere zaken betreffende het kerkelijk leven.

* Ik wil contact met de koster/beheerder van de Dorpskerk/'t Loughoes »»

- Voor reserveren Dorpskerk voor concert, presentatie en (burgerlijke) huwelijks voltrekking
- Voor reserveren (vergader)zaal in 't Loughoes

* Ik wil contact met de Ledenadministratie van de Dorpskerk »»

- Informatie over lidmaatschap i.v.m. verhuizing, inschrijven of andere informatie m.b.t. het lidmaatschap van de kerk

Inloggen or Aanmelden