Wat doen we?

Vieren

Vieren in de kerk
De kerkdiensten voor de komende tijd vind je onder 'Kerkdiensten'. De kerkdiensten in de Dorpskerk kun je live online bekijken en beluisteren of op een later tijdstip terug kijken via Kerkomroep. Rechts op deze pagina vind je de rechtstreekse link naar Kerkomroep

Iedere zondag
Christenen komen al tweeduizend jaar op de eerste dag van de week bij elkaar. Omdat we blij zijn dat we samen inspiratie kunnen vinden, kunnen bidden, danken en zingen, noemen we de zondagse bijeenkomst ‘viering’. Omdat we geloven dat het nuttig is voor onze relatie met God, noemen we het ook wel ‘eredienst’.

Maaltijd van de Heer 
In onze wekelijkse kerkdiensteren vieren wij regelmatig met elkaar het Heilig Avondmaal. Dit wordt ook wel de Maaltijd van de Heer genoemd. Meer bijzonderheden over deze vieringen en de wijze waarop we het vieren vind u hier »»

In de Dorpskerk
Onze vieringen worden elke zondag gehouden in de middeleeuwse Dorpskerk. Ze beginnen om 10.00 uur en duren een uur à vijf kwartier. Op bijzondere kerkelijke feestdagen, zoals Hemelvaartsdag en Kerst, worden er ook erediensten georganiseerd. Zie 'Kerkdiensten'.

Voor kinderen
We vieren samen, als mensen van allerlei achtergronden én leeftijden. De uitleg van de Bijbel probeert aan te sluiten bij de leefwereld van volwassen mensen. Daarom gaan de kinderen tijdens dat deel van de dienst naar hun eigen ruimte in ons verenigingsgebouw ’t Loughoes. We noemen dat in de Dorpskerk "kinderkerk." Voor de jongste kinderen is iedere zondag oppas aanwezig.

Voor jongeren
Wekelijks is er kinderkerk, maar voor jongeren van de middelbare school is er een keer per vier weken tijdens de viering jeugdkerk. Jongeren gaan samen aan de slag, creatief, in gesprek en in spel, over een thema dat aansluit bij hun leven én bij geloven.

Bijzondere diensten
Soms houden we de Dorpskerk op zondagmorgen gesloten en organiseren we een bijzondere viering op een andere plek. Bijvoorbeeld het Borchkwartier in de wijk Ter Borch (Eelderwolde). Zo is daar in 2022 en 2023 een zogenaamde Kliederkerk georganiseerd. Dit is een missionaire vorm van kerk-zijn waarin jong en oud samen op een creatieve manier de betekenis van Bijbelverhalen ontdekken. Een kliederkerk duurt gemiddeld twee uur en bestaat uit drie delen: samen ontdekken, samen vieren en samen eten. 

Kerkomroep  
Kun je door omstandigheden niet naar de dienst in de Dorpskerk komen? Je kunt de dienst dan thuis via Kerkomroep meebeleven.  Aan de recherkant vind je de rechtstreekse link naar  Kerkomroep.

Muziek
Bij de eredienst hoort een speciaal instrument: het kerkorgel. We zijn trots op dit eerbiedwaardige instrument, én op onze vaste organist Vincent van Laar. Vincent dirigeert bovendien zanggroepen, die op projectbasis worden samengesteld en meewerken in de erediensten. Ook is hij dirigent van het cantatekoor dat haar medewerking verleent aan een eredienst of een speciale cantatedienst. We gebruiken in de eredienst vooral de liederen uit het Nieuwe Liedboek. Naast het orgel wordt er ook gebruik gemaakt van piano en andere instrumenten. Soms wordt meegewerkt door een muziekgroep of band.

Bloemencommissie
Uit de kerkdienst gaat wekelijks een boeket bloemen naar een gemeentelid of gemeenteleden die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. De bloemencommissie die daarvoor verantwoordelijk is, verzorgt ook wekelijks een liturgische bloemschikking. Met gebruikmaking van bloemen, maar ook andere materialen, wordt een aspect van de dienst, of een thema tot uitdrukking gebracht. Hieronder staan een viertal voorbeelden van liturgische bloemsschikkingen.

Wat doen we?