Inloggen

Zondagsbrief

Voor elke kerkdienst wordt een zgn. "Zondagsbrief" opgesteld en voor aanvang van de dienst aan de kerkgangers uitgereikt. Voor de luisteraars/kijkers thuis wordt de Orde van Dienst bij de Zondagsbrief gevoegd.

In de Zondagsbrief worden de bijzonderheden over de dienst vermeld zoals het thema van de dienst, de schriftlezingen, de naam van de predikant, de organist, de lector en de dienstdoende ouderling en diaken. De namen van de ontvangers van de bloemengroet worden ook opgenomen

Daarnaast worden in de zondagsbrief mededelingen van kerkenraad, ambts- en werkgroepen opgenomen. 
Ambts- en werkgroepen dienen zelf de mededelingen per mail te verzenden naar: redactie zondagsbrief
De mededelingen moeten voor donderdagavond 20.00 uur binnen zijn

Met ingang van 1 september 2017 is deze pagina alleen nog bereikbaar voor leden van de Protestantse gemeente Eelde/Paterswolde die in het bezit zijn van een gebruikersnaam en wachtwoord.
Nog geen gebruikersnaam en wachtwoord? Vraag het aan bij de Webmaster

De laatste zondagsbrieven kunt u hieronder downloaden door op de door u gewenste Zondagsbrief te klikken.

Zondagsbrief/Orde van Dienst voor zondag 17 februari 2019 »»

Eerder verschenen Zondagsbrieven vindt u in het online archief »» (Alleen voor leden!)


 

Inloggen or Aanmelden