Inloggen

Zondagsbrief

Voor elke kerkdienst wordt een zgn. "Zondagsbrief" opgesteld en voor aanvang van de dienst aan de kerkgangers uitgereikt. Voor de luisteraars/kijkers thuis wordt de Orde van Dienst bij de Zondagsbrief gevoegd. In de zondagsbrief worden de bijzonderheden over de dienst vermeld zoals het thema van de dienst, de schriftlezingen, de naam van de predikant, de organist, de lector en de dienstdoende ouderling en diaken. De namen van de ontvangers van de bloemengroet worden ook opgenomen. Ook worden mededelingen van kerkenraad, ambts- en werkgroepen opgenomen. 

De laatste zondagsbrieven en orden van dienst kunt u downloaden door op één van de onderstaande linken te klikken.Voor eerder verschenen zondagsbrieven kunt u (via de koster) de archivaris raadplegen.

 

Zondagsbrief-Orde van Dienst voor 19 januari
Zondagsbrief-Orde van Dienst voor 12 januari
Zondagsbrief-Orde van Dienst voor 5 januari
Orde van Dienst voor 31 december
Zondagsbrief-Orde van Dienst voor 29 december
Orde van Dienst voor 25 december 1e kerstdag

Inloggen or Aanmelden