Zondagsbrief

Voor elke kerkdienst wordt een zgn. "Zondagsbrief" met mededelingen en daarbij de Orde van Dienst opgesteld voor de kerkgangers en ten behoeve van de website.

De meest recente zondagsbrieven en orden van dienst kunt u downloaden door op één van de onderstaande linken te klikken. Voor eerder verschenen zondagsbrieven kunt u (via de koster) de archivaris raadplegen.