Algemene informatie & contacten

Kerkelijk Contact (KC):
   is een uitgave van de Protestantse gemeente te Eelde-Paterswolde. Het KC verschijnt op de eerste zaterdag van de maand (behalve in juli en augustus)

Centrale redactie:
- Editha Huisman, Hannah Matter, Johan Matter, Joke Lambour, Ina Rawee, Wim Schoolderman, Jack Schoo, Antje van Til en Tom van der Velde
- Kopij voor KC uiterlijk 8 dagen voor het verschijnen (bij voorkeur digitaal ) indienen bij de centrale redactie: mail de centrale redactie
- Kopij op papier via ’t Loughoes (ovv CR) Kosterijweg 2, 9761 GE Eelde
- KC verschijnt ook in digitale vorm op de website
- Drukwerk: Peter Dijk (06) 5288 7709
- Bezorging: Jaap Jochemsen (050)3092663
- Abonnement: € 17,50 per jaar
- Abonnementenadministratie: Greet Hartman (050) 309 4846, Mail de abonnementenadministratie


De Dorpskerk is op internet actief:
- Facebook: www.facebook.com/dorpskerkeeldepaterswolde
- Website:   www.dorpskerkeelde.nl 

Berichten voor de redactie van de website kunt u hier mailen


Predikant:
- ds. Kaj van der Plas, Mail ds. Van der Plas
  Spreekuur: wo 09:00-12:00 uur in ’t Loughoes


Kerkenraad
- Voorzitter : Hanneke Wiersema
- Scriba :     Gea Kruit Mail de scriba


College van Kerkrentmeesters
- Voorzitter : Kees-Jan Antuma
- Secretaris : Agnes Bardewee, Mail de secretaris CvK


Diaconie:
- Voorzitter: Jan Reinder Fransens
- Secretaris : Greet Hartman, Mail de secretaris Diaconie
- Vrijwilligerspool : Jan Reinder Fransens, 06-37605852, ma t/m vr 18.00-20.00u 


Coördinator gegevensbescherming en privacy:
- Tom van der Velde, Mail de coördinator Privacy


Financiële administratie (kerk en diaconie):
- Bertus Beelen 06-132 195 56, Mail de financieel administrateur