Wie zijn we?

Organisatie

De protestantse gemeente Eelde-Paterswolde maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Binnen de PKN kennen we een eenduidige organisatie structuur. Binnen deze structuur is de kerkenraad het centrale bestuursorgaan op plaatselijk niveau. De leden van de kerkenraad worden vanuit en door de gemeente voorgedragen en door de kerkenraad benoemd.
De kerkenraad is eindverantwoordelijk voor beleid, personeel en financien en bezit rechtspersoonlijkheid. Voor de uitvoering van haar beleid heeft de kerkenraad verschillende werkgroepen ingesteld. Voor meer informatie over en de samenstelling van de verschillende bestuursorganen en werkgroepen kunt u in het menu rechts op deze pagina een keuze maken.

Voor de uitvoering van haar taken heeft de kerkenraad een plaatselijke regeling opgesteld. 

Ook stelt de kerkenraad een beleidsplan/visie vast voor telkens vier jaar. De gemeente wordt bij de vaststelling van zowel de Plaatselijke Regeling als het Beleidsplan actief betrokken. Het Beleidsplan 2024-2028 is inmiddels vastgesteld in de kerkenraad en besproken in het Gemeenteberaad. U kunt het hieronder downloaden en er kennis van nemen.

Download de 'Plaatselijke regeling 2019' »»
Download het 'Beleidsplan 2024-2028' »»

 Hieronder een schematische voorstelling van de organisatie binnen onze gemeente.
(klik op schema om het 90 graden te draaien)

Schema PGEP