College van kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters bezit geen eigen rechtspersoonlijkheid maar is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid van de kerkenraad m.b.t. vermogensrechtelijke aangelegenden zoals: beheer van gebouwen en bezittingen, het personeelsbeleid, begrotingen en jaarrekeningen.

Voorzitter/ouderling kerkrentmeester:
- Kees-Jan Antuma
Secretaris/kerkrentmeester:
- Agnes Bardewee - mail de secretaris
Penningmeester:
- Peter Adams
Kerkrentmeesters:
- vacant - onderhoud gebouwen
- Dick Boersma - financiele acties
Administrateur:
- Bertus Beelen
Ledenadministratie:
- Anke Crielaard