Werkgroep Eredienst

Samenstelling werkgroep Eredienst:

- Kaj van der Plas, predikant
- José Groenboom, ouderling Eredienst
- Janny Staal, lid
- José Groenboom, kinderkerk/jeugdkerk
- Gabrielle Medendorp, bloemencommissie
- Vincent van Laar, cantor-organist

Neem contact op met de werkgroep eredienst