Werkgroep Eredienst

Samenstelling werkgroep Eredienst:

- Kaj van der Plas, predikant
- Vacant, ouderling Eredienst
- Janny Staal, lid
- Katharina Poltz, kinderkerk
- Gabrielle Medendorp, bloemencommissie
- Vincent van Laar, cantor-organist

Neem contact op met de werkgroep eredienst