Werkgroep Eredienst

Samenstelling werkgroep Eredienst (update jan 2023)

- Kaj van der Plas, predikant
- José Groenboom, ouderling Eredienst
- Vincent van Laar, cantor-organist
- Letitia van der Merwe, lid
- Sjoerd Alkema, lid

Neem contact op met de werkgroep eredienst