Kerkenraad

De kerkenraad bestaat per 1 juni 2021 uit de volgende gemeenteleden:


Voorzitter:
- Hielle Tillema
Scriba:
- Gea Kruit,  mail de scriba 
Predikant:
- Kaj van der Plas - mail de predikant  - 06-47135300
Kerkelijk werker:
- Dhr. Bert Broers - mail de kerkelijk werker - 06-51022449
Ouderling:
- Erna Dros
Ouderling pastoraat:
- Vacant
Ouderling eredienst:
- vacant (nog geen opvolger voor gevonden, waarneming door ds. Kaj van der Plas)
Ouderling jeugd:
- Vacant
Ouderlingen kerkrentmeester:
- Kees-Jan Antuma (Voorzitter)
- Peter Adams (Penningmeester) 
Diakenen:
- Jan Reinder Fransens (Voorzitter)
- Greet Hartman (Secretaris)
- Wichard Bouma (Penningmeester)
- Hein van Assen
- Greet Tillema

Het moderamen is als volgt samengesteld:
- Voorzitter:  Hielle Tillema
- Scriba:       Gea Kruit
- Predikant:  Kaj van der Plas
- Vz. CvD:    Jan Reinder Fransens
- Vz. CvK:    Kees-Jan Antuma