Inloggen

Samenstelling Kerkenraad (1-10-2018)

Voorzitter:
- Erna Dros

Scriba:
- vacant - (waarneming: K.J. Antuma)  Mail de scriba 

Predikant:
- Kaj van der Plas - Mail de predikant 

Kerkelijk werkers:
- Dhr. Bert Broers - Mail dhr. Broers - 06-51022449
- Ds. Harm Jan Meijer - Mail ds. Meijer - 050-5017124

Ouderlingen pastoraat:
- Sytske Koopmans
- vacant

Ouderling eredienst:
- vacant

Ouderling jeugd:
- vacant

Ouderlingen kerkrentmeester:
- Kees-Jan Antuma (Voorzitter CvK, tijdens waarneming scribaat is Peter Adams waarnemend voorzitter CvK)
- Roel Kikkers (Penningmeester CvK)

Diakenen:
- Jan Reinder Fransens (Voorzitter)
- Liesbeth Roelfsema (Secretaris)
- Jan Menno Medendorp (Penningmeester)
- vacant
- Marja de Jong 

Inloggen or Aanmelden