Inloggen

Samenstelling Kerkenraad (per 1 januari 2019)

Voorzitter:
- Erna Dros

Scriba:
- Gea Kruit - Mail de scriba 

Predikant:
- Kaj van der Plas - Mail de predikant - 06-47135300

Kerkelijk werker:
- Dhr. Bert Broers - Mail de kerkelijk werker - 06-51022449

Ouderling pastoraat:
- Sytske Koopmans

Ouderling eredienst:
- vacant

Ouderling jeugd:
- Marike Hoekstra

Ouderlingen kerkrentmeester:
- Kees-Jan Antuma (Voorzitter CvK)
- Roel Kikkers (Penningmeester CvK)

Diakenen:
- Jan Reinder Fransens (Voorzitter)
- Liesbeth Roelfsema (Secretaris)
- Jan Menno Medendorp (Penningmeester)
- Wichard Bouma
- Greet Hartman
- Hein van Assen

Inloggen or Aanmelden