Hieronder vindt een overzicht van rekeningnummers van de Dorpskerk Eelde.

Bankrekeningen:
- Diaconie: NL20 RABO 0315 8091 91
  tnv Diaconie Prot.gem.Eelde-Paterswolde (voor alle bijdragen- ovv de bestemming)
- ZWO: NL22 RABO 0373 7402 71
  tnv Z.W.O. werkgroep Eelde 


Kerk:
- Algemeen: NL95 RABO 0373 7342 04
  tnv. Protestantse gemeente Eelde-Paterswolde
- Kerkbalans: NL98 RABO 0373 7342 47
  tnv. Protestantse gemeente Eelde-Paterswolde
- Andere betalingen: NL37 RABO 0315 8027 74
  tnv. Protestantse gemeente Eelde-Paterswolde
(Steeds ovv de bestemming: vrijwillige bijdrage, collectebonnen [aantal, soort], etc.)