Wie zijn we?

De gemeente rond de Dorpskerk

De Protestantse gemeente te Eelde-Paterswolde, die samenkomt in de Dorpskerk van Eelde, is op 18 oktober 2005 ontstaan uit de fusie tussen de Hervormde gemeente te Eelde en de Gereformeerde kerk te Paterswolde. Al sinds 1989/1990 werkten beide gemeenten nauw samen. In 1995 ontstond een federatie: de Samen-op-Weg gemeente Eelde-Paterswolde.

Tot de Protestantse gemeente te Eelde-Paterswolde behoren de dorpen Eelde, Paterswolde, Eelderwolde en de bij deze dorpen behorende buitengebieden.
De gemeente telt per 1 januari 2023 zo'n 1000 leden. Ongeveer 500 daarvan zijn (actief) betrokken bij de kerk door vrijwilligerswerk, het bezoeken van lezingen en/of kerkdiensten. Andere leden tonen hun betrokkenheid op andere wijze, bijvoorbeeld door een jaarlijkse bijdrage of door het feit van hun inschrijving.

Ook niet-gemeenteleden geven blijk van een warm hart voor de Dorpskerk, door bijvoorbeeld bij te dragen aan de Stichting Vrienden van de Dorpskerk Eelde.

Mede door de nieuwe wijk Terborch in Eelderwolde is het aantal 'jonge gezinnen' in de gemeente groot. Daarnaast is er een groot aantal vitale 60-plussers.

Kerkdiensten

Op zondagmorgen om 10.00 uur vindt in de Dorpskerk de wekelijkse viering plaats.
Een aantal keren per jaar vindt er een speciale dienst/zangdienst plaats.

De dorpskerk in groter verband.

Onze gemeente maakt deel uit van de Classis Groningen/Drenthe van de Protestantse Kerk in Nederland 

 

 info