Onze Dorpskerk

LR2020 04 02 1De Dorpskerk (in het dorp vanouds nog ‘Hervormde Kerk’ genoemd) staat fier overeind in het centrum van Eelde. Het is een karakteristiek gebouw met binnenin een serene sfeer.
Het adres van de Dorpskerk is: Hoofdweg 74, 9761 EK, Eelde.

De Dorpskerk heeft een ‘rijke’ geschiedenis die begint in de 11e eeuw. De Eeldenaren beraden zich dan op het stichten van een eigen kerk. Voor doop en huwelijk waren zij aangewezen op de kerk in Vries die al uit de 9e eeuw stamt. Uit officiële stukken blijkt dat Eelde in 1139 daadwerkelijk over een eigen kerk beschikte die opgebouwd was uit tufsteen. 
De tufstenen kerk wordt in 14e eeuw vervangen door een nieuwe kerk. De reden van de nieuwbouw kan gelegen zijn in het feit dat de oude kerk door brand is verwoest of bij destijds veel voorkomende (onderlinge) twisten is verwoest. Tot 1598 was de Dorpskerk een katholieke kerk met de daarbij behorende ornamenten. In dat jaar gelaste Willem Lodewijk, stadhouder van Groningen, Friesland en Drenthe, de priesters en schoolmeesters uit deze provincies om over te gaan naar de 'gereformeerde' godsdienst.

De preekstoel in de Dorpskerk is de oudste van Drenthe en dateert uit 1621. Een verdere bijzonderheid van de Dorpskerk is het beschilderde houten plafond van het koor. De beschildering, een zogenaamde allegorische voorstelling, wordt toegeschreven aan Herman Collenius en is in 1715 aangebracht. De huidige kerk beschikt over een volledig gerestaureerd orgel. Wil je meer weten over de orgelhistorie van de Dorpskerk dan kun je hier terecht. Dit en nog veel meer wetenswaardigheden zijn beschreven in het door Jan Boneschansker en Henk Hack geschreven boekwerkje met als titel: "De Dorpskerk te Eelde". Het met foto's geillustreerde boekje is nog steeds te koop tijdens de openstellingen van de Dorpskerk in de zomertijd en in 't Loughoes.

De kerk is in de zomermaanden van 2023 van woensdag tot en met zaterdag tussen 14.00 en 16.00 uur vrij te bezichtigen.

Hier onder een kleine virtuele rondgang door en om de Dorpskerk.