College van diakenen

Het College van Diakenen bezit vanuit de historie ook rechtspersoonlijkheid en houdt zich bezig met armoedebestrijding, ontwikkelingshulp en zending. Voor de armoedebestrijding richt de diaconie zich vooral op eigen land en daarbij specifiek op de bestrijding van armoede op plaatselijk niveau. Ontwikkelingshulp en zending daarentegen zijn gebieden die wereldwijd aandacht krijgen in samenwerking met internationale hulporganisaties. Het College van Diakenen bestaat per 20 september 2020 uit de volgende gemeenteleden:

Voorzitter:
- Jan Reinder Fransens
Secretaris:
- Liesbeth Bronsema - mail de secretaris
Penningmeester:
- Wichard Bouma
Diakenen:
- Hein van Assen
- Greet Tillema
- Adib Khalaf