GivT app bij collecte in de kerk en thuis

Betaalgewoonten veranderen, steeds meer mensen hebben geen contant .....

 

geld op zak, en ook niet iedereen heeft altijd collectebonnen bij zich. Ook kijken mensen thuis naar de eredienst via de kerkomroep, daar komt geen collectezak langs.

Daarom hebben we de mogelijkheden voor collectes tijdens de wekelijkse eredienst uitgebreid met elektronisch betalen, via de smartphone. In de dienst, maar ook vanuit huis.
"Gewoon” contant geld in de collectezakken doen blijft mogelijk, net zoals het gebruik van collectebonnen. Geld overmaken blijft ook altijd mogelijk.
We voegen er een mogelijkheid aan toe: Geven door een bedrag in de Givt App te kiezen, en vervolgens je mobieltje bij de collectezak houden als die rondgaat. Bliep en klaar.
Of thuis voor de buis een bedrag intoetsen in de App en uit een lijst in de App de collecte van de Dorpskerk Eelde kiezen. Ook bliep en klaar.

Kijk ook op : https://www.givtapp.net/hoe-geef-ik-met-givt/  
Voor hulp bij de installatie van Givt kunt u ook bellen met Hein (06 47223305) of Kees-Jan (06 22168536)

Namens Diaconie en Kerkrentmeesters,
Hein van Assen en Kees-Jan Antuma