Wat doen we?

Verbinden

Gezien worden
Iedereen heeft het nodig om gezien te worden met interesse, zonder vooroordeel. Jezus geeft, in de verhalen van de bijbel, mensen het gevoel dat God hen ziet. Dat verandert ze, maakt ze beter. Dit goede voorbeeld willen we volgen door ons met elkaar te verbinden.

Pastoraat
We zijn als gemeenschap geroepen om elkaar te zien. Dat wil zeggen: open staan voor elkaars verhaal, en op die manier lief en leed delen. Je bent niet alleen. Namens de gemeenschap is er een groep die dat in de praktijk brengt: de werkgroep Pastoraat. Zij worden hierbij ondersteund door twee professionals: de predikant en de kerkelijk werker.

Jeugd
We proberen ontmoeting tussen verschillende generaties vorm te geven. We weten dat het ook belangrijk is voor kinderen en jongeren om ‘onder elkaar’ te zijn. Om het jeugdwerk de aandacht te geven die het verdient, is er een jeugdouderling. Zij houdt contact met de leiding van de kinderkerk en de clubleiding, en brengt het belang van de jongeren in bij het kerkbestuur (de kerkenraad).

Club
De gemeente rond de Dorpskerk vindt het belangrijk dat jongeren elkaar kunnen ontmoeten in een veilige sfeer. Al meer dan twintig jaar zijn er daarom jeugdclubs. In groepen van dezelfde leeftijd komen kinderen en jongeren een aantal avonden per jaar bij elkaar. Ze doen spellen, gaan erop uit of kijken een film. Eens per jaar is er clubkamp, waarin kinderen van alle leeftijden met elkaar optrekken: elk jaar weer een groot feest (link naar foto’s clubkamp nog invullen).

Wat doen we?