Wat doen we?

Verbinden

Gezien worden
Iedereen heeft het nodig om gezien te worden met interesse, zonder vooroordeel. Jezus geeft, in de verhalen van de bijbel, mensen het gevoel dat God hen ziet. Dat verandert ze, maakt ze beter. Dit goede voorbeeld willen we volgen door ons met elkaar te verbinden.

Pastoraat
We zijn als gemeenschap geroepen om elkaar te zien. Dat wil zeggen: open staan voor elkaars verhaal, en op die manier lief en leed delen. Je bent niet alleen. Namens de gemeenschap is er een groep die dat in de praktijk brengt: de werkgroep Pastoraat. Zij worden hierbij ondersteund door twee professionals: de predikant en de kerkelijk werker.

Jeugd
We proberen ontmoeting tussen verschillende generaties vorm te geven. We weten dat het ook belangrijk is voor kinderen en jongeren om ‘onder elkaar’ te zijn. Om het jeugdwerk de aandacht te geven die het verdient, is er een jeugdouderling. Deze houdt contact met de leiding van de kinderkerk en jeugdkerk en brengt het belang van de jongeren in bij het kerkbestuur (de kerkenraad).

Wat doen we?